Pagkilala ng KWF sa mga manunulat ng mga teleserye, Makasaysayan-Suzette Doctolero!

“Ang parangal na ito ay hindi lamang po para sa akin, kundi para rin ito sa lahat ng mga gaya kong manunulat ng mga teleserye, na kahit kailan, liban sa napakahalagang okasyon na ito, ay hindi man lang nagagawaran ng kahit na anong parangal at pagkilala” pahayag ni Bb. Suzette S. Doctolero, nang tinanggap niya ang KWF Gawad ng Panitikan 2023 sa Lucky Chinatown Hotel, Binondo, Lungsod Maynila, 27 Abril 2023.

Read More