Atty. Marites A. Barrios-Taran, Bagong Hirang na Direktor Heneral ng KWF

Hinirang si Atty. Marites A. Barrios-Taran na bagong Direktor Heneral ng Komisyon sa Wikang
Filipino (KWF).

Si Atty. Barrios-Taran ay isang Certified Public Account (CPA) at naging Board Secretary ng
Board of Regents ng Pamantasang Lungsod ng Maynila (PLM) at naging Vice President for
Administration and Finance, University Legal Counsel, at naging Director II sa House of
Representative.

Siya ang magiging katuwang ng Lupong Tagapagpaganap na binubuo nina Kom. Arthur P.
Casanova, Kom. Carmelita C. Abdurahman, at Kom. Benjamin M. Mendillo Jr.

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay nilikha upang magsagawa, mag-ugnay, at
magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng
Filipino at ng iba pang mga wika sa Pilipinas. Ang Batas Republika Blg. 7104 ay ang batas na
lumikha sa Komisyon sa Wikang Filipino na nagtatakda ng mga kapangyarihan nito, mga
tungkulin at mga gawain, naglalaan ng gugulin ukol dito at para sa iba pang mga layunin. (KWF)