Pagsasalin sa wikang Filipino at iba pang gawaing pangwika sa BARMM, itataguyod

MAYNILA—Pormal na nilagdaan ngayong 4 Hulyo 2024 sa Tanggapan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang Memorandum ng Unawaan ng Bangsamoro Transition Authority-Parliament (BTA-Parliament) at KWF na magtataguyod ng pagsasalin sa wikang Filipino at ibang pang katutubong wika, pati na rin ng iba pang gawaing pangwika sa BARMM. Kabilang sa mga serbisyong ipagkakaloob ng KWF,…

Read More